Výročí 800 let města Boskovic

Už je to tak. Boskovice jsou 800 leté. Letošní rok se ponese v Boskovicích ve víru oslav a připomínek od první zmínky o našem městě. Jak to víme, že naše krásné město je zde již tak dlouhý čas? Stačilo, aby Jimram z Boskovic byl svědkem vydání jedné listiny Přemysla Otakara I. Stalo se tak 26. srpna roku 1222. Pravděpodobně již řadu let před tím existovalo město Boskovice, avšak v žádném z historických pramenů se tato skutečnost nedochovala. Až rok 1222 a jeden jediný dokument potvrzuje existenci města, jehož pán se honosil přízviskem „z Boskovic“. Pojďme si projít, co nás v tomto svátečním roce čeká.

Oslavy jsou připomínkou období, na které se vážou aktivity řady místních institucí. Tato období jsou čtyři a jedná se o připomenutí prehistorie, středověku, novověku a současnosti s přesahem do budoucnosti a budeme si je připomínat nejen hlavními aktivitami, ale tato období si připomenou například i žáci ZŠ Boskovice.

Oslavy započaly 27. března 2022 v Sokolovně Boskovice zahajovacím koncertem Symfonického orchestru města Boskovice a Smíšeného pěveckého sboru Janáček. Koncert zahájil proslov starosty města Boskovice Jaroslava Dohnálka. Pro takto významný okamžik jsme se rozhodli přizvat naše hudební tělesa, která jsou trvale podporována Kulturními zařízeními města Boskovice.

Další aktivitou bude memoriál Karla Absolona a Josefa Augusty. Výročí by mělo připomenout i naše významné rodáky, těmi byli právě i tito pánové. Karel Absolon byl nejen významným speleologem, ale je světově znám objevem věstonické Venuše, či vznikem Anthroposu (jeho vedoucí přijede na memoriál přednášet). Profesor Augusta byl nejen děkanem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, ale především je znám jako poradce režiséra Karla Zemana při vzniku filmu Cesta do pravěku.

Duben bude bohatý i na další aktivity. Zahájíme v tomto měsíci turistickou sezónu. Na konci měsíce se pak uskuteční klíčová událost folklórního souboru Velen. Minulý rok znemožnila situace uspořádat oslavu 70 let od založení tohoto souboru a právě letos v rámci oslav si i toto datum chceme připomenout.

Koncem května si připomeneme naše výročí i dalším významným hudebním festivalem, kterým je zahájení Concentus moraviae 2022. Naše oslavy se propojí i se sportem, kdy v červnu bude slavit FC Boskovic výročí 100 let. Léto bude odlehčené, ale jen krátkou chvíli. Po klasickém začátku prázdnin s Festivalem Boskovice se můžeme připravit na výstavu obrazů boskovických umělců, či umělců provázaných s naším regionem.

Vrchol oslav bude v srpnu a zatím si jej trochu necháme pod pokličkou. Můžete se těšit kupříkladu na křest knihy o historii města.

Na podzim nás budou čekat sice již standardní aktivity, ale Husí slavnosti jsou více než evergreenem. Počátek adventu bude znamenat i ukončení oslav.

Věříme, že boskovačky a boskováci si zaslouží takto výrazné oslavy výročí města. Nejedná se totiž jen o zábavu, je to i čas připomenutí a především uvědomění si naší bohaté historie, našich významných osobností, ale i těch, kteří nejsou zapsání v kronikách. Právě neviditelné obyvatelky a obyvatelé města jsou solí, jsou tím, co město dělá městem a z čeho mohou všechny výrazné osobnosti vyrůstat. Mějme toto na paměti, nicméně neděkujme jen jim. Díky i nám všem co zde žijeme nyní, protože Boskovice děláme právě my a i my je připravujeme a darujeme dalším generacím. Snad našim dětem předáme i hezkou vzpomínku na výročí 800 let od první zmínky o Boskovicích a doceníme tak i předky a historii města.

Ondřej Dostál ředitel KZMB

Sdílejte s ostatními