Nezařazeno
Zámecký skleník

Vystavení dokumentu s podpisem Jimrama z Boskovic

Jimram z Boskovic

Představení originálu dokumentu s podpisem Jimrama z Boskovic veřejnosti poprvé v Boskovicích a debata s autory nové knihy Boskovice 1222-2022. Neváhejte a přijďte se podívat do Zámeckého skleníku na jeden list pergamenu, který nám potvrzuje dlouhá léta našeho města.   

Proč slavíme 800 let právě letos?

Roku 1222 vládl našim zemím Přemysl Otakar I. V srpnu tohoto roku jej postihla krutá rána, kdy zemřel jeho bratr a zároveň markrabě moravský Vladislav Jindřich. Na jeho místo nastoupil syn Přemysla Otakara Vladislav Jindřich II. Koncem měsíce srpna přijíždí Přemysl Otakar do Olomouce a dekretem potvrzuje dary a daňové výhody Řádu německých rytířů. Jak uvádí otevřená encyklopedie wikipedia - Řád německých rytířů, celým názvem Bratři německého řádu Panny Marie v Jeruzalémě či Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě, je jeden z nejstarších duchovních rytířských řádů římskokatolické církve, který vznikl ve 12. století v Jeruzalémském království na území pozdější Palestiny. Byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Jeho moc a územní rozšíření je srovnatelná jen s Řádem maltézských rytířů nebo se zaniklým Řádem templářů. Řád německých rytířů se podílel na křížových taženích do Svaté země, ale svou význačnou roli sehrál teprve až v severovýchodní Evropě, obzvláště na území zaniklého Východního Pruska a v oblasti Pobaltí, kde vytvořil stát Řádu německých rytířů.

Vydání listiny mělo zásadní význam a proto jako svědci byli přizvání významní členové šlechty i duchovenstva. Podpisu dokumentu tak přihlíželi kupříkladu: olomoucký biskup Robert a opati velehradský a hradišťský, královští a zemští úředníci – komorník Bavor, číšník Sulislav, mistr lovčí Slavěta, královský podkomoří Hroznata, královský podčíšník Holáč, kastelán olomoucký Záviš, a kastelán přerovský Ctibor, podivínský Boruta, znojemský Prosimír a další úředníci; mezi svědky zástupci významných moravských šlechtických rodů – Štěpán z Medlova, Gerharda ze Zbraslavi, a v neposlední řadě Jimram z Boskovic. 

Tento jediný podpis nám potvrzuje, že již roku 1222 existovala nějaká osada nesoucí název Boskovice, která měla svého pána. Máme tedy potvrzeno stáří našeho města na krásných 800 let. Kdo ví, jestli však už tady naši předci nebydleli třebas před 850 lety. Pravděpodobně se to již nikdy nedozvíme, a proto v rámci oslav bude možné shlédnout důkaz, který se zachoval. 

Vstup volný

Sdílejte s ostatními